Generalni konzulat RS Trst /Konzularne informacije /Covid-19 /

UKREPI ITALIJANSKE VLADE ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA VIRUSA COVID-19

UKREPI ITALIJANSKE VLADE ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA VIRUSA COVID-19

VSTOPNI POGOJI ZA ITALIJO, 21.6.2021

Popotniki iz držav EU, schengenskega območja, Izraela, Kanade, Japonske in ZDA lahko vstopijo v Italijo brez karantenske obveznosti pod naslednjimi pogoji:

1. Izpolnjena digitalna registracija – dPLF (Digital Passenger Locator Form) https://app.euplf.eu/#/

2. Eno od t.im. "Zelenih potrdil" COVID-19, ki ga izda pristojni zdravstveni organ in potrjuje:

  1. negativni test na Covid-19 (hitri-antigenski ali molekularni PCR test), ki ni starejši od 48 ur od trenutka odvzema vzorca (za potnike starejše od 6 let), ali

  2. zaključeno cepljenje proti COVID-19, opravljeno vsaj 14 dni pred vstopom v Italijo, ali

  3. prebolelost okužbe s COVID-19 od katere ni minilo več kot 6 mesecev.


Zeleno potrdilo Covid-19 mora biti izdano v italijanskem, angleškem, francoskem ali španskem jeziku in je lahko v digitalni ali tiskani obliki.

1. Potrdilo COVID-19 o opravljenem negativnem hitrem-antigenskem testu ali molekularnem (PCR) testu mora vsebovati naslednje informacije:

  a) vrsta testa;

  b) ime testa (neobvezno za molekularni test);

  c) proizvajalec testa (neobvezno za molekularni test);

  d) datum in čas odvzema brisa;

  e) rezultat testa;

  f) institucija, ki je test opravila;

  g) država, v kateri je bil test izveden.

Iz testa Covid-19 mora biti razvidno, da se nanaša na točno določeno osebo.

2. Potrdilo COVID-19 o uspešnem cepljenju mora vsebovati naslednje informacije:

  a) vrsta uporabljenega cepiva;

  b) ime cepiva;

  c) proizvajalec cepiva;

  d) število opravljenih cepljenj in skupno število načrtovanih cepljenj;

  e) datum zadnjega opravljenega cepljenja;

  f) država, v kateri je bilo cepljenje izvedeno.

3. Potrdilo COVID-19 o prebolelosti mora vsebovati naslednje informacije:

  a) datum prvega pozitivnega molekularnega testa;

  b) država, ki je izvedla prvi pozitivni molekularni test;

  c) začetni datum veljavnosti zelenega potrdila COVID-19;

  d) datum konca veljavnosti zelenega potrdila COVID-19.

 

IZJEME ZA VSTOP V ITALIJO BREZ "ZELENEGA POTRDILA"

Med izjeme, ki za vstop v Italijo ne potrebujejo opravljenega negativnega testa na Covid-19, odlok med drugim uvršča:

- prevoznike in spremljevalno osebje, vstop zaradi nujnih delovnih obveznosti, ki ne smejo trajati več kot 120 ur, tranzit v 36 urah z lastnim osebnim vozilom (op. brez kombiniranja z javnim prevozom), obmejni delavci, študenti in šolarji, ki mejo prehajajo dnevno ali najmanj enkrat tedensko zaradi udeležbe pri šolskih oz. študijskih obveznostih, osebe iz obmejnega območja, ki se v Italijo odpeljejo do 60 km od kraja prebivanja in se v Italiji zadržijo največ do 48 ur.

Za osebe iz obmejnega območja, ki se v Italijo odpeljejo do 60 km od kraja prebivanja (stalnega ali začasnega naslova), potujejo z osebnim vozilom in se v Italiji zadržijo največ do 48 ur, ni potrebno izpolnjevati digitalne registracije –DPLF.

VSTOP IN TRANZIT ITALIJE IZ OBMOČJA TRETJIH DRŽAV

Potnikom, ki vstopajo v Italijo iz območja tretjih držav, vključno iz nekaterih držav EU, tudi z namenom tranzita, svetujemo, da pogoje vstopa predhodno preverijo na spletni strani Italijanskega ministrstva za zunanje zadeve: http://www.viaggiaresicuri.it


OPOZORILO ZA POTOVANJA Z JAVNIM PREVOZOM

Potnike, ki potujejo v Italijo z javnimi prevozi (letalo, avtobus..), vključno na otoke, obveščamo, da jim je lahko naknadno odrejena 10 dnevna karantena v primeru, da pristojne oblasti ugotovijo, da je bila na javnem prevozu odkrita oseba pozitivna na Covid-19. Potnikom, ki bi se znašli v tovrstni situaciji svetujemo, da upoštevajo prejeta navodila ministrstva za zdravje Italije oz. lokalne zdravstvene lokacije (ASL), tako glede karantene kot tudi testiranja na Covid-19.


POSLOVNO POTOVANJE DALJŠE OD 120 ur

Osebe, ki vstopijo v Italijo zaradi službenega razloga brez testa na Covid-19 in v Italiji zaradi istega razloga ostanejo dlje odd 120 ur, morajo izpolniti obrazec oziroma prošnjo po odobritvi vstopa v Italijo brez karantene

Obrazec se pošlje na: coordinamento.usmafsasn(at)sanita.it

Izpolnjen obrazec oziroma prošnjo je potrebno oddati najmanj 7 dni pred vstopom v Italijo.

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5411_3_file.pdf

Prošnji morajo biti priloženi tudi naslednji dokumenti v eni datoteki v formatu PDF:
• natančen načrt potovanja (kopija letalske vozovnice ali katerega koli drugega uporabljenega prevoznega sredstva);
• kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica);
• priložiti je potrebno podpisano pisno vabilo zakonitega predstavnika podjetja ali organizatorja poslovnega dogodka, ki v vabilu potrjuje nujno potrebo po izpeljavi dela v Italiji. V primeru službenih potovanj v tujino oseb, ki so zaposlene v Italiji, bodo ob vračanju v Italijo iz tujine upoštevane oziroma odobrene izjeme od karantene tistim, ki bodo morali po vrnitvi v Italijo nadaljevati z delom oziroma njihovo fizično prisotnostjo v podjetju takoj po vrnitvi v Italijo.

Uporaba t.i. zelenega potrdila na javnem prevozu od 1. septembra 2021 naprej

Od 1. septembra je, poleg maske, za vstop in uporabo javnega prevoza na daljših relacijah po celotni Italiji nujen tudi t.i. Green Pass oz. zeleno potrdilo. Zeleno potrdilo je tako potrebno za potovanja z letalom, vlakom na daljših relacijah (Intercity, Intercity notte in Alta velocita'), ladjo in trajektom ter z avtobusom na medregionalnih relacijah.

Za potovanja znotraj Italije je veljavna tudi t.i. schermata azzura oz. modro potrdilo, ki velja za posameznike cepljene s samo eno dozo cepiva.

Zeleno potrdilo se bo preverjalo na vseh vlakih Alta velocita' in Intercity. Ob nakupu karte bodo potniki seznanjeni z ukrepi preko izpolnitve dotičnega obrazca. Za kršitelje se pričakuje izstop na naslednji postaji in obravnava pri železniški policiji, ki bo delila kazni. Vlaki bodo lahko zasedeni le do 80% polne kapacitete.

Zeleno potrdilo je nujno tudi za potovanja z ladjo ali trajektom; izjema je le trajekt, ki povezuje celinsko Italijo s Sicilijo (Mesinski preliv). Ladje in trajekti bodo lahko zasedeni le do 80% polne kapacitete. Prav tako je zeleno potrdilo nujno tudi za potovanja z letalom.

Na avtobusih, ki povezujejo dve regiji ali obratujejo na daljših turističnih linijah, se bo prav tako preverjalo zeleno potrdilo. Isto velja za vse storitve najema vozila z voznikom.

Lokalni potniški prevoz ne zahteva zelenega potrdila, tudi za regionalni potniški prevoz se ga ne potrebuje. Na vseh podzemnih linijah, tramvajih, avtobusih in regionalnih vlakih so prisotni kontrolorji, ki preverjajo spoštovanje varnostnih ukrepov v zvezi s koronavirusom.

Iz vseh novih ukrepov so izvzeti vsi mlajši od 12 let in posamezniki, ki se ne morajo cepiti zaradi zdravstvenih razlogov.