Generalni konzulat RS Trst /Javne objave /

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega stvarnega premoženja v brezplačno uporabo

Trst, 30. marec 2017 - Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, drugega odstavka 9. člena Zakona o zunanjih zadevah ter 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se objavlja namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ddaji nepremičnega stvarnega premoženja v brezplačno uporabo. Nepremično stvarno premoženje predstavlja stanovanje na naslovu Ulica/Via Baseggio 69/1 v Trstu, Italiji, ki obsega pribl. 50 m2 in je v posesti Republike Slovenije, vendar ga upravljavec začasno ne potrebuje. Pogodba o oddaji navedenega stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z uporabnikom Slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" - nepridobitno združenje, Ulica/Via Ginnastica72, Trst, Italija bo predvidoma sklenjena ne prej kot v roku 15 dni od objave te namere.

Javne objave