Generalni konzulat RS Trst /O generalnem konzulatu /

O generalnem konzulatu

Glavne naloge Generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu so:

  • varovanje interesov Republike Slovenije, njenih državljanov in pravnih oseb ter opravljanje konzularno-pravnih zadev;
  • spodbujanje razvijanja odnosov na področju gospodarstva, kulture, znanosti in izobraževanja;
  • poročanje o dogajanjih na vseh področjih življenja na konzularnem območju in širše o dogajanju v Italiji;
  • razvijanje sodelovanja s slovensko narodno manjšino ter slovenskimi izseljenci in zdomci ter posebna skrb za ohranjanje slovenskega jezika in kulture med njimi;
  • vzdrževanje stikov z državnimi in lokalnimi organi na konzularnem območju;
  • skrb za delovno-pravno in socialno varstvo državljanov Republike Slovenije na delu v Italiji.