Generalni konzulat RS Trst /Izobraževanje - sodelovanje /

Izobraževanje v Sloveniji

Univerze v Sloveniji

Center za Slovenščino kot drugi/tuji jezik

Center deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njegova dejavnost je organizirana v šestih posebnih programih. Dejavnosti Centra sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS.

Priznavanje in vrednotenje izobrazbe pridobljene v tujini

Informacije o priznavanju in vrednotenju izobrazbe so na voljo na tej povezavi.