Generalni konzulat RS Trst /Gospodarske zadeve /

Gospodarske zadeve

GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE SLOVENIJE V MILANU
Galleria Buenos Aires št. 1
20124 Milano
ITALIA
Telefon: 00 39 02  294 05 910
Fax: 00 39 02 295 14 071
E-mail: sloconsulate.milan(at)gov.si

ZORKO PELIKAN, konzul   

E-mail: zorko.pelikan(at)gov.si

Uporabne povezave

V Sloveniji:

Gospodarska diplomacija

Vlada RS - http://www.vlada.si
Ministrstvo za gospodarstvo - http://www.mg.gov.si
Ministrstvo za finance - http://www.mf.gov.si
Davčna uprava RS - http://www.durs.gov.si
Carinska uprava RS - http://www.carina.gov.si
Urad RS za varstvo konkurence - http://www.uvk.gov.si
Urad za makroekonomske analize in razvoj - http://www.umar.gov.si
Javna agencija SPIRIT - http://www.spiritslovenia.si/

Izvozno okno  - http://www.izvoznookno.si
Invest Slovenia - http://www.investslovenia.org
Gospodarska zbornica Slovenije - http://www.gzs.si
Podatkovna baza slovenskih izvoznikov - http://www.sloexport.si
Obrtna zbornica Slovenije – Portal slovenske obrti - http://www.ozs.si
Statistični urad RS - http://www.stat.si
Slovenska turistična organizacija - http://www.slovenia.info
Banka Slovenije - http://www.bsi.si
Združenje bank Slovenije - http://www.zbs-giz.si
Slovenska izvozna in razvojna banka - http://www.sid.si
Ljubljanska borza vrednostnih papirjev - http://www.ljse.si
Doing Business in Slovenia - http://www.poslovniportal.si/Doing_Business_Slovenia.php

V Italiji:

Podatkovne zbirke o italijanskih podjetjih
http://www.registroimprese.it/dama/comc/navcom?cl=IT
http://auriga.ice.it/opportunitaaffari/offertaitaliana/web_new/Visualizza11.asp?pagina=PreparaRicercaAttivita.asp
http://www.italtrade.com/countries/links/links61.htm
http://www.federexportonline.it
http://www.d4bmarketing.it

Bančništvo in finance
Banka Italije - http://www.bancaditalia.it
Združenje italijanskih bank - http://www.abi.it
Medbančni sklad za varstvo depozitov - http://www.fitd.it
Nacionalno zavarovalniško združenje - http://www.ania.it
Seznam italijanskih zavarovalnic - http://www.ania.it/COMPAGNIE_E_LINK/Elenco.html
Borza vrednostnih papirjev Milano - http://www.borsaitaliana.it

Inštituti in raziskovalne ustanove
ISTAT – Italijanski nacionalni statistični inštitut - http://www.istat.it
ICE – Italijanski inštitut za zunanjo trgovino - http://www.ice.gov.it
INEA – Nacionalni inštitut za agrarno ekonomijo - http://www.inea.it
INVITALIA – Nacionalna agencija za spodbujanje investicij in razvoja podjetništva (nekdanji »Sviluppo Italia«) - http://www.invitalia.it
SIMEST – Nacionalna družba za podjetja v tujini - http://www.simest.it
SACE – Skupina za zavarovanje mednarodnega poslovanja, kreditov in investicij 
http://www.sace.it 
Nacionalni inštitut za promocijo industrije (IPI) - http://www.ipi.it
REF – Ricerce per l'economia e la finanza - http://www.ref-online.it .
Industrijska in poslovna združenja
Konfederacija italijanske industrije – CONFINDUSTRIA - http://www.confindustria.it
Italijanske gospodarske zbornice – UNIONCAMERE - http://www.unioncamere.it
Italijansko združenje za zunanjo trgovino – AICE - http://www.aicebiz.com
Konfederacija za obrt ter mala in srednje velika podjetja - http://www.cna.it
Konfederacija za trgovino, turizem in profesionalne storitve - http://www.confcommercio.it
Konfederacija za transport in logistiko - http://www.confetra.com
Združenje italijanske mehanske industrije (ANIMA) - http://www.anima-it.com
Združenje italijanske mesno predelovalne industrije (Assocarni) - http://www.assocarni.it
Nacionalno združenje živilske industrije (Federalimentare) - http://www.federalimentare.it
Nacionalno združenje podjetij na področju ribištva in ribje predelovalne industrije (Federpesca) - http://www.federpesca.net

Javna naročila
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/impresa/strumenti/tutti.jsp?orderBy=pubblicazione&sort=desc&pagina=1&__element=paginazione
(Zelena številka za informacije: 800 90 62 27)
Koledar sejemskih prireditev v Italiji – www.aefi.it
Raziskovalne institucije v Italiji - http://www.ricercaitaliana.it/enti_chifaricerca.htm
Združenje inštitutov za raziskavo trga in socialo- http://www.assirm.it/index.php?m1=Home
Konfederacije v Italiji - http://www.associaticonfcommercio.it