Generalni konzulat RS Trst /Konzularne informacije /Potovanje v Slovenijo /

Pogoji vstopa v RS od 16.8 dalje - osebe v sektorju mednarodnega prevoza ostajajo med izjemami pri vstopu v RS

Z novim odlokom o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki se je začel uporabljati 16. avgusta 2021, je Vlada Republike Slovenije določila, da mora oseba, ki opravlja naloge v sektorju mednarodnega prevoza, zapustiti Republiko Slovenijo v dvanajstih urah po prehodu meje. Oseba iz te točke se mora ob prehodu meje izkazati s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec. V kolikor to ni izpolnjeno in oseba pri vstopu v Republiko Slovenijo ne izpolnjuje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazuje z dokazili, določenimi v spodaj navedenem odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, bo odrejena karantena.

Oseba, ki uveljavlja izjemo iz tega člena, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karanteno na domu. Če je ta oseba tujec brez prebivališča v Republiki Sloveniji, se ji vstop v Republiko Slovenijo dovoli in se jo napoti v karanteno na domu za deset dni, le če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajala karanteno, sicer pa se ji vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli. Povezava na odlok v Uradnem listu:  https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021129.pdf

Slovenija uvaja elektronski obrazec za sledenje potnikov v letalskem in ladijskem prometu (križarke)

Vsi potniki, ki bodo vstopali v Slovenijo z letalom ali ladjo, bodo od 16. avgusta 2021 pred vstopom v državo pozvani, da izpolnijo elektronski obrazec za sledenje potnikov (digital Passenger Locator Form – obrazec dPLF): https://www.gov.si/novice/2021-08-12-slovenija-16-avgusta-uvaja-obrazec-za-sledenje-letalskih-in-ladijskih-potnikov/

 

 

Zakon o javnih cestah

V skladu z novelo zakona o javnih cestah, ki jo je Državni zbor RS potrdil konec aprila letos, bodo od 1. julija 2008 vsa motorna kolesa ter osebna in kombinirana vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone, za vožnjo po avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji morala biti opremljena z vinjeto. Cena letne vinjete je predvidena v višini 95 evrov (veljala bo od 1. decembra predhodnega leta do 31. januarja naslednjega leta – skupaj 14 mesecev), mesečne pa 30 evrov (veljala bo mesec dni od dneva nakupa) in še tedenska vinjeta, ki stane 15 evrov . Prodajna mreža predvideva, da so vinjete na voljo na bencinskih servisih doma in v obmejnih območjih okoliških držav, na poštnih uradih v Sloveniji, nekaterih kioskih, njihova prodaja pa je predvidena tudi prek avtomobilističnih klubov sosednjih držav.

Za vožnjo po cestninski cesti brez veljavne nalepke – vinjete, oziroma brez plačila cestnine, kot tudi za preprečitev izvedbe predpisanih pooblastil pristojnih organov za izvajanje nadzora cestninjenja, je v predlogu zakona predpisana globa v znesku od 300 do 800 evrov.

Več o vinjetnem sistemu cestninjenja si lahko preberete na spletnih straneh DARS (www.dars.si ).