Generalni konzulat RS Trst /Konzularne informacije /Potovanje v Italijo /

Pred potovanjem

Rdeči križ Republike Italije

V primeru naravnih nesreč svetujemo vsem, ki potujejo po Italiji ali pa tukaj živijo, da uporabijo spletno stran Rdečega križa Italije, ki omogoča posameznikom in njihovim družinam lažje obveščanje o morebitni dislociranosti v primeru evakuacij.

1. Na telefonski številki 800 166 666 lahko poiščete najbližje zavetišče Rdečega križa kot tudi lokacije s hrano.

2. www.cri.it ponuja prav tako informacije o nabljižjih zavetiščih.