Generalni konzulat RS Trst /Konzularne informacije /Pridobitev izpiskov porok, rojstev, smrti /

Pridobitev izpiskov porok, rojstev, smrti

Prošnje za izpiske porok, rojstev, smrti zavedenih v Sloveniji naslovite na Generalni konzulat z obrazložitvijo za kakšen namen potrdilo potrebujete. Konzularna taksa znaša 19€ in mora biti nakazana ali plačana v gotovini.