Generalni konzulat RS Trst /Konzularne informacije /Prenos posmrtnik ostankov in izdaja posmrtnega potnega lista /

Prenos posmrtnih ostankov in izdaja posmrtnega potnega lista

Za izdajo posmrtnega potnega lista za prevoz posmrtnih ostankov v Republiko Slovenijo je potrebna naslednja dokumentacija:
- potni list
- izpisek iz MKU
- potrdilo zdravnika o vzroku smrti (za žaro ni nujno)
- dovoljenje (posmrtni potni list) pristojnega organa države v kateri je nastopila smrt za prevoz posmrtnih ostankov v tujino
- potrdilo o upepelitvi (v primeru upepelitve)
- potrdilo oz. dovoljenje uprave pokopališča v RS v kraju kjer se bo opravil pokop ali hramba žare (samo v primeru prevoza posmrtnih ostankov tujega državljana).