Generalni konzulat RS Trst /Konzularne informacije /Overitve /

Overitve

Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Slovenije opravljajo overitve podpisov na zasebnih listinah, rokopisov in prepisov ali fotokopij (Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu je dostopen na naslednjem spletnem mestu: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO2065.html). Z overitvijo se na javni listini potrdi verodostojnost podpisa osebe, ki je listino podpisala, in verodostojnost odtisa žiga na njej. Na zasebni listini se potrdi verodostojnost podpisa tistega, ki je listino podpisal. Z overitvijo se ne potrjuje resničnost vsebine listine. Listina, podpis ali rokopis, katerega vsebina je nedopustna in v nasprotju z normami javnega reda, se ne overi.

Obrazec "Prošnja za overitev"