Generalni konzulat RS Trst /Konzularne informacije /Sklenitev zakonske oz. partnerske zveze v Italiji /

Sklenitev zakonske oziroma partnerske zveze v tujini

Državljani Republike Slovenije, ki sklepajo zakonsko ali partnersko zvezo v tujini,  potrebujejo potrdilo "nulla osta", ki ga izda Generalni konzulat RS v Trstu - t.j. potrdilo, da ni zadržkov za sklenitev zakonske oz partnerske zveze. 


Za izdajo potrdila je potrebno predložiti:


a) vlogo - OBRAZEC;      
b) potrdilo upravne enote o samskem stanu (izvirnik) za oba zakonca oz partnerja, če sta državljana Republike Slovenije;

b) izpisek iz rojstne matične knjige za slovenskega državljana (izvirnik); 
c) osebni dokument obeh bodočih zakoncev oz partnerjev (osebna izkaznica ali potni list), iz katerih so razvidni državljanstvo in osebni podatki;
d) če slovenski državljan ni polnoleten, mora predložiti tudi potrdilo CDS, da lahko sklene zakonsko zvezo (predčasna opravilna sposobnost);
e) poravnati konzularno takso v znesku 38,00 € (možno je nakazilo na transakcijski račun Generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu Iban: IT78L0892802204010000016678, BIC: CCRTIT2TV00 (Zadružna kraška banka-Banca di credito cooperativo del Carso), z navedbo namena nakazila »Ime Priimek – nulla osta poroka«).

Po izdaji dokumenta »nulla osta« vam bo generalni konzulat vrnil izvirnike dokumentov (z izjemo vloge), ki so bili dostavljeni v postopku njegove izdaje.