Generalni konzulat RS Trst /Konzularne informacije /Državljanstvo RS /

Državljanstvo Republike Slovenije

Informacije v zvezi z različnimi možnostmi pridobitve državljanstva Republike Slovenije, opisom postopkov, zahtevanimi dokumenti, obrazci in besedilom Zakona o državljanstvu najdete na spletni povezavi http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/tujci_v_sloveniji/drzavljanstvo/