Generalni konzulat RS Trst /Novice /
11.12.2013  

Obveščamo vas o bližajočih se tečajih slovenščine/These are our upcoming Slovene language courses

20. Zimska šola slovenskega jezika (27. januar–7. februar 2014): 40-urni intenzivni dopoldanski tečaj, različni izbirni popoldanski tečaji in pester spremljevalni program! Od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.30 na Filozofski fakulteti na Aškerčevi 2. Spomladanska šola slovenskega jezika (24. februar–29. maj 2014): 220-urni intenzivni tečaj s spremljevalnim programom za vse, ki bi radi en semester študijskega leta posvetili učenju slovenščine. Od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 12.30 v Pionirskem domu na Vilharjevi 15.Popoldanski tečaj slovenskega jezika (24. februar–2. junij 2014): 80-urni tečaj, dvakrat na teden po 3 šolske ure, ob ponedeljkih in četrtkih od 18.00 do 20.30 na Filozofski fakulteti na Aškerčevi 2. Primeren za zaposlene! Jutranji tečaj slovenskega jezika (25. februar–3. junij 2014): 80-urni tečaj, dvakrat na teden po 3 šolske ure, ob torkih in četrtkih od 10.00 do 12.30 v Pionirskem domu na Vilharjevi 15.Intenzivni jutranji tečaj slovenskega jezika (10.–21. marec 2014): 40-urni dopoldanski tečaj je dvotedenska priložnost za spoznavanje najosnovnejših sporazumevalnih vzorcev ali osvežitev že znanega. Od ponedeljka do petka 9.00 do 12.30 v Pionirskem domu na Vilharjevi 15. Okusimo slovenščino (27. marec–5. junij 2014): 30-urni popoldanski tečaj za začetnike (A1). Enkrat na teden po 3 šolske ure, ob četrtkih od 18.00 do 20.30 v prostorih Filozofske fakultete na Tobačni ulici 5. Primeren za zelo zaposlene!
Lepo vas pozdravljamo,
Branka Gradišar, Vodja Tečajev slovenščine
 
Dear Sir/Madam
 
These are our upcoming Slovene language courses:
20th Winter School of Slovene (27 January–7 February 2014): a 2-week intensive morning course, a variety of afternoon courses with an accompanying programme! Monday to Friday at the Faculty of Arts, 2 Aškerčeva. Spring School of Slovene (24 February–29 May 2014): the 220-hour course with an accompanying programme is intended for anyone who would like to devote one semester of the academic year to learning Slovene! Monday to Thursday from 9.00 am to 12.30 pm at the Pionirski dom, 15 Vilharjeva.Afternoon Course of Slovene (24 February–2 June 2014): an 80-hour course,  twice a week for 3 school hours, Monday & Thursday from 6.00 to 8.30 pm at the Pionirski dom, 15 Vilharjeva.Morning Course of Slovene (25 February–3 June 2014): an 80-hour course, twice a week for 3 school hours, Tuesday & Thursday from 10.00 am to 12.30 pm at the Pionirski dom, 15 Vilharjeva.Intensive Morning Course of Slovene (10–21 March 2014): the 40-hour course is an opportunity to learn basic communication patterns in Slovene or to refresh what you have already learnt. Monday to Friday from 9.00 am to 12.30 pm at the Pionirski dom, 15 Vilharjeva. Let’s Taste Slovene (27 March–5 June 2014): a 30-hour afternoon course for beginners (A1). Once a week for 3 school hours, Thursdays from 6.00 to 8.30 pm at the Faculty of Arts on 5 Tobačna. Suitable for very busy people! As you are in regular contact with people interested in Slovene and Slovenia, we would appreciate it if you provided them with the information on our courses.
Yours sincerely
Branka Gradišar, Head of Slovene language courses
 
             Univerza v Ljubljani
             Filozofska fakulteta
             Kongresni trg 12
             SI-1000 Ljubljana
             T: +386 1 241 86 48
             F: +386 1 241 86 44
             www.centerslo.net