Generalni konzulat RS Trst /Novice /
02.12.2013  

Informacija o javnih razpisih Urada Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu za leto 2014

 

 

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil:
- Javni razpis za razpisno področje A v letu 2014: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in
- Javni razpis za razpisno področje B v letu 2014: finančna podpora Slovencem po svetu.

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah v letu 2014 znaša 5.600.000 EUR. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov Slovencev po svetu v letu 2014 znaša 700.000 EUR.

Na javna razpisa se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila za izpolnjevanje ter vzorec pogodbe) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu www.uszs.gov.si.

Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, Ljubljana, (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur.

Skrajni rok za oddajo vlog je 27.12.2013.

Prosilci iz Republike Italije svoje vloge tokrat pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Slovenske kulturno gospodarske zveze (SKGZ), Ul. S. Francesco 20/III, 34133 Trieste/Trst, Italija.

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2014: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

besedilo
dokumentacija