Generalni konzulat RS Trst /Novice /
31.10.2013  

Podpis Memoranduma o soglasju med Slovenijo in Italijo o sodelovanju na področju naravnih in drugih nesreč, 29. oktober 2013, Palmanova, Italija

V  torek, 29. oktobra 2013, sta v Centru Civilne zaščite Furlanije - Julijske krajine v Palmanovi Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, in Franco Gabrielli, vodja Oddelka za civilno zaščito pri Predsedstvu Sveta ministrov Italijanske republike, podpisala Memorandum med Slovenijo in Italijo o medsebojni pomoči in sodelovanju ob naravnih in drugih nesrečah.
Vsebina memoranduma vključuje izmenjavo strokovnega znanja in tehnično-znanstvenih informacij, razvoj strategij za zmanjšanje tveganj, opozarjanje na naravne in druge nesreče, sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja, nudenje vzajemne pomoči in izvajanje skupnih projektov.
Podpis memoranduma pomeni potrditev obstoječega dobrega dvostranskega sodelovanja s sosednjo Italijo pri napovedovanju, preprečevanju, pripravljenosti in odzivu na naravne in druge nesreče. Generalna direktorja sta ob podpisu izrazila zadovoljstvo, da državi v duhu dobrih sosedskih odnosov sodelovanje še krepita in tako omogočata pripravljenost na nove izzive v prihodnosti.
Slovenija in Italija se stikata v geografsko zahtevnem območju, ki za reševanje življenj večkrat zahtevajo posebno pripravljenost gasilskih in reševalnih služb z obeh straneh meje. Pomoč Italije ob treh požarih na slovenskem Krasu avgusta 2012 je nedvomno pokazatelj uspešnega sodelovanja med državama.
Ob podpisu memoranduma sta  generalna direktorja za civilno zaščito Gabrielli in But poudarila tudi pomen sodelovanja v okviru mehanizma civilne zaščite in v evropskih projektih, katerih namen je zmanjšati tveganja na nesreče, prav tako pa tudi izboljšati ukrepanje ob nesrečah. Projekt AlpSAR, ki je bil zaključen v letu 2013, je prispeval k boljši usposobljenosti in opremljenosti slovenskih in italijanskih gorskih reševalcev iz obeh držav. Projekt STEP je omogočil izmenjavo znanja in izkušenj pri varstvu pred potresi. Državi sodelujeta tudi pri razvoju varstva pred nesrečami v državah Zahodnega Balkana, novembra 2013 se začne  projekt zunanje pomoči Evropske unije na področju civilne zaščite, katerega namen je podpora razvoju civilne zaščite v državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah za članstvo v EU. Projekt bo vodila Slovenija – Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z italijansko civilno zaščito in partnerji iz drugih držav.
Zelo dobro je tudi sodelovanje na obmejnem območju med gasilskimi in drugimi reševalnimi službami, sklenjeni so tudi formalni dogovori med gasilskimi brigadami (Koper, Nova Gorica) z obeh strani meje. Leta 2006 je bil podpisan tudi protokol med Upravo RS za zaščito in reševanje in civilno zaščito Furlanije – Julijske krajine o sodelovanju pri napovedovanju, preprečevanju in vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč.