Generalni konzulat RS Trst /Novice /
24.07.2017  

Glasovanje na referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper 24. septembra 2017

Trst, 11. julij 2017 - Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu obvešča, da je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. julija 2017 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT). Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/17. Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 24. septembra 2017.

Državljane in državljanke Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji nimajo stalnega prebivališča ali se v času izvedbe zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT), to je v nedeljo, 24. septembra 2017, slučajno nahajajo v tujini, obveščamo, da bo na dan referenduma med 9.00 in 17.00 po lokalnem času, volišče v Italijanski republiki odprto na veleposlaništvu RS pri Svetem sedežu, Vatikanu in na Generalnem konzulatu RS v Trstu.

 

Volivci v tujini


A. volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci) glasujejo na dva načina:


1. na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Sloveniji
2. po pošti iz tujine.


Za obe obliki glasovanja morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti Državni volilni komisiji, v nadaljevanju DVK. Obvestilo lahko pošljejo na obrazcu: »Glasovanje po pošti iz tujine (zdomci) –Obr 02«, ki je objavljen TUKAJ.

Obvestilo volivec lahko pošlje na tri načine:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
• po faksu na številko: 00386 143 31 269 ali
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;

DVK  mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 8. 9. 2017 do 24 ure.


Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, naj obvestilo čim prej posredujejo na DVK, da bodo volilni material prejeli pravočasno.

B. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci) lahko glasujejo:


1. na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu, če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v volilni imenik,
2. po pošti iz tujine.

Če želi volivec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti DVK.
Obvestilo lahko pošlje na obrazcu »Glasovanje po pošti iz tujine (izseljenci) – Obr.01«, ki je objavljen TUKAJ.

Obvestilo lahko izseljenec pošlje:

• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
• po faksu na številko: 00386 1 43 31 269 ali
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;

DVK mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 8. 9. 2017 do 24. ure.
Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, naj obvestilo čim prej posredujejo na DVK, da bodo volilni material prejeli pravočasno.

3. Na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – »OMNIA«
Izseljenec, ki bo na dan glasovanja t.j. 24. 9. 2017 v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t. i. volišča »OMNIA«.
Če želi izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo ali DVK. Obvestilo na obrazcu: »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) – Obr.03, ki ga najdete TUKAJ, izseljenec pošlje na enak način, kot je določeno v B/2 točki.

Državna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 20. 9. 2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z glasovanjem najdete TUKAJ.

 

http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr01_glasovanje_po_posti_izseljenci.pdf  

 

http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr02_glasovanje_po_posti_zdomci.pdf  

 

http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr03_glasovanje_na_voliscu_izseljenci.pdf