Generalni konzulat RS Trst /Novice /
11.03.2020  

Slovenija ne bo zaprla meje/ La Slovenia non chiude i confini

Slovenija ne bo zaprla meje z Italijo, pač pa uveljavlja SMISELNE IN IZVEDLJIVE ukrepe preverjanja zdravstvenega stanja potnikov. Prehod meje z Italijo je ves čas omogočen VSEM slovenskim državljanom in vsem tujim državljanom, ki so zdravi in imajo upravičen razlog za potovanje.

Odredba stopi v veljavo 11. marca 2020 ob 18.00 uri in določa vzpostavitev šestih kontrolnih točk na mejnem območju cestnih povezav z Italijansko republiko, in sicer: Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok.  

Vse ostale cestne povezave med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko se zaprejo.  Vlakovni potniški promet med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko se ne izvaja.

Skladno z odredbo je v potniškem prometu dovoljen vstop v Republiko Slovenijo osebi, ki ni slovenski državljan oziroma v Republiki Sloveniji nima prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča, ki v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku predloži potrdilo o opravljenem testu, s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19). Izvid ne sme biti starejši od treh dni.

Če potnik omenjenega dokazila ne predloži, se mu vstop v Republiko Slovenijo kljub temu dovoli v primeru, da je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 stopinje Celzija in ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

Določila odredbe se ne uporabljajo za tovorni promet.

La Slovenia non chiuderà i suoi confini con l'Italia, ma implementerà misure significative e fattibili per controllare la salute dei passeggeri. Attraversare il confine con l'Italia è sempre possibile per TUTTI i cittadini sloveni e per tutti i cittadini stranieri che sono in buona salute e hanno validi motivi per viaggiare.

Il Decreto entra in vigore l'11 marzo 2020 alle ore 18:00.

Il Decreto prevede l'istituzione di sei punti di controllo nell'area di confine dei collegamenti stradali con la Repubblica Italiana, vale a dire i valichi di frontiera di Rateče, Robič/Robis, Vrtojba/Valico di S. Andrea, Fernetiči/Fernetti, Škofije/Valmarin e Krvavi potok. Tutti gli altri collegamenti stradali tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana vanno chiusi.

Ai sensi del Decreto sul traffico di passeggeri, l'ingresso nella Repubblica di Slovenia di persone che non sono cittadini sloveni o non hanno la residenza anagrafica permanente o temporanea nella Repubblica di Slovenia è permesso se sono in grado di presentare un certificato, non più vecchio di tre giorni, in sloveno, inglese o italiano, di aver fatto il test, che ha dato il risultato negativo SARS-CoV-2 (COVID-19).

Se il viaggiatore non fornisce la prova di cui sopra, gli sarà permesso di entrare nella Repubblica di Slovenia nel caso in cui la sua temperatura corporea sia inferiore a 37,5 gradi Celsius e non mostri chiari segni di infezione del tratto respiratorio superiore (tosse, starnuti, respiro corto).

Le disposizioni del Decreto non si applicano al trasporto merci.