Generalni konzulat RS Trst /Novice /
25.08.2016  

Štipendije za študij v Sloveniji namenjene Slovencem v zamejstvu

Javni sklad je 24. 8. 2016 objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2016/2017 (213. javni razpis). Rok prijave je do vključno 30. 9. 2016.

Kratek povzetek razpisa je v nadaljevanju, podrobnejše informacije o razpisu so dostopne na naši spletni strani www.sklad-kadri.si (213. JR). 

Polni naziv razpisa:  Javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2016/2017 (213. javni razpis)


Objava:  24. 8. 2016
Rok prijave:  30. 9. 2016
Vrednost razpisa:  277.000,00 EUR
Predmet razpisa:  Dodelitev štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študij 1. ali 2. stopnje na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2016/2017.
Višina štipendije:  Višina osnovne štipendije za študijsko leto 2016/2017 znaša 150 EUR mesečno pod točko A javnega razpisa oziroma 200 EUR mesečno po točko B javnega razpisa. K štipendiji se lahko dodelijo dodatki.


Način oddaje prijav:  Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 213. javni razpis)