Generalni konzulat RS Trst /Novice /
21.05.2019  

OBVESTILO / AVVISO

  

Cenjene stranke obveščamo, da bo Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu zaprt od 27. do 31. maja 2019 zaradi selitve na novo lokacijo. Od 3. junija 2019 dalje bomo dosegljivi na novem naslovu v ulici Via del Teatro Romano 24.

 Si avvisa il gentile pubblico che il Consolato Generale della Repubblica di Slovenia a Trieste rimarrà chiuso dal 27 al 31 maggio p.v. per trasloco nella nuova sede. Dal giorno 3.6.2019 saremo accessibili al nuovo indirizzo in via del Teatro Romano 24.