Generalni konzulat RS Trst /Novice /
13.03.2020  

Koronavirus - Nova odredba za tovorni promet / Emergenza coronavirus -Nuovo Decreto per trasporto merci

Vlada Republike Slovenije je 12.3.2020 sprejela novo Odredbo o spremembah in dopolnitvi Odredbe o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni, ki je začela veljati ob 22.00 uri.

"Odredba se ne uporablja za državljane Republike Slovenije, osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tovorna vozila (tovorni promet), katerih končna destinacija je Republika Slovenija."

Poleg vlakovnega prometa se ne izvaja niti mednarodni občasni in linijski avtobusni promet med Italijansko Republiko in Slovenijo.

Il governo della Repubblica di Slovenia ha adottato il 12 marzo 2020 un nuovo Decreto che modifica il Decreto che stabilisce le condizioni di ingresso nella Repubblica di Slovenia dalla Repubblica italiana al fine di prevenire la diffusione di malattia infettiva, entrato in vigore alle ore 22:00.

Il decreto non si applica ai cittadini della Repubblica di Slovenia, alle persone con residenza permanente o temporanea nella Repubblica di Slovenia e ai veicoli merci (trasporto merci) la cui destinazione finale è la Repubblica di Slovenia.

Oltre al traffico ferroviario, tra la Repubblica italiana e la Slovenia si sospende anche il servizio internazionale regolare e occasionale degli autobus.