Generalni konzulat RS Trst /Novice /
02.03.2020  

Ukrepi italijanske vlade za zajezitev širjenja koronavirusa - COVID-19

Rim, 2. marec - Vlada Italijanske republike je 1. marca 2020 sprejela odlok, ki razširja nekatere že sprejete ukrepe za obvladovanje epidemiološkega izrednega stanja glede zajezitve širjenja COVID-19 iz vladnega odloka št. 6 sprejetega 23. februarja 2020, z namenom enotnega izvajaja ukrepov na celotnem državnem ozemlju.

Vladni odlok je v celoti dostopen na povezavi: http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-1-marzo-2020/14210

Ukrepe iz vladnega odloka, ki so razdeljeni glede na geografsko različne nivoje izbruha koronavirusa – Covid 19, povzemamo v nadaljevanju.

Ukrepi, ki se nanašajo na celotno ozemlje Italijanske republike:

- večja pozornost higieni v šolah in v poslovnih prostorih;
- širjenje pravilnih informacij v trgovskih objektih;
- redno razkuževanje v prevoznih sredstvih;
- odpoved šolskih ekskurzij do 15. marca 2020;
- obveznost, da se posameznik, ki se je vrnil v Italijo iz prizadetih območjih s koronavirusom, razglašenih s strani WHO, do 14 dni pred začetkom veljave odloka, javi pri Asl (regionalni zdravstveni zavod);
- spodbuda delu na daljavo.

Ukrepi, ki se nanašajo na t.i. rumena območja (dežele: Lombardija, Veneto, Emilija Romagna ter pokrajine Pesaro, Urbino in Savona):

- odpoved športnih dogodkov, tudi pred praznimi tribunami;
- odpoved vseh javnih zborovanj;
- kraji čaščenja odprti le pod posebnimi pogoji;
- zaprtje šol;
- odpoved javnih natečajev;
- bari in restavracije odprti le, če imajo možnost, da klienti lahko sedijo;
- odpoved rednih dopustov za zdravstveno osebje.

Ukrepi, ki se nanašajo na t.i rdeča območja (pod karanteno), v kateri se trenutno nahaja 11 občin v Lombardiji in 1 občina v Venetu:

- prepoved oddaljitve iz območja karantene;
- odpoved vseh javnih zborovanj in iniciativ za združevanje;
- zaprtje šol;
- odpoved vseh šolskih ekskurzij;
- zaprtje muzejev;
- zaprtje javnih uradov;
- ustavitev gospodarskih aktivnosti podjetij;
- zaustavljeni vsi javni prevozi.

V deželi Furlanija Julijska – krajina je do danes potrjenih 9 okužb  z virusom Covid-19, zato je Vlada odobrila podaljšanje ukrepa zaprtja vseh izobraževalnih ustanov, med tem ko je odpravljen ukrep zaprtja kulturnih ustanov.