Generalni konzulat RS Trst /Novice /
08.12.2014  

SVETOVNI DNEVI SLOVENSKEGA JEZIKA

ponedeljek,  15. decembra 2014, ob 17.00
Oddelek za humanistične študije,
Trst, Ul. Androna Campo Marzio 10, predavalnica A (pritličje)

Predstavitev projekta ŽEPNA SLOVENŠČINA
V okviru programa „Slovenščina na tujih univerzah“, ki pod okriljem Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani povezuje več kot 50 univerz po svetu, poteka v decembru 2014 mednarodni kulturni projekt SVETOVNI DNEVI SLOVENSKEGA JEZIKA. Osrednji dogodek je predstavitev knjižic ŽEPNA SLOVENŠČINA, ki so jih v preteklem študijskem letu na slovenistikah na tujih univerzah prevedli učitelji slovenščine s svojimi študenti in s pomočjo tujih uveljavljenih prevajalcev v kar 22 tujih jezikov, uredili in natisnili pa so jih na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik. V projektu je sodelovalo več kot 45 učiteljev slovenščine po svetu, 220 prevajalcev in 43 jezikovnih pregledovalcev.
Knjižice ŽEPNA SLOVENŠČINA obsegajo 130 strani in so natisnjene v teh jezikih: angleščina, argentinska španščina, bolgarščina, češčina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, japonščina, kitajščina, litovščina, madžarščina, makedonščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovaščina, srbščina, španščina in ukrajinščina.

Predstavitev knjižice LO SLOVENO IN TASCA
Ena izmed 22 jezikovnih različic projekta ŽEPNA SLOVENŠČINA je tudi knjižica LO SLOVENO IN TASCA, ki italijanskim uporabnikom nazorno pokaže, kako se znajti v različnih govornih položajih v slovenskem okolju (npr. v restavraciji, trgovini, pri zdravniku, v prometu, na banki itd.). Priročno izdajo, ki jo bo lahko vsak italijanski govorec s pridom izkoristil za osnovno sporazumevanje v slovenščini, so v italijanščino prevedli študenti, lektorji, profesorji in pregledovalci štirih italijanskih univerz: Trsta, Padove, Vidma in Rima. Na tržaški predstavitvi bodo odlomke iz knjižice podali študenti z Oddelka za humanistične študije in Oddelka za pravne vede, jezik, prevajanje in tolmačenje krajevnega vseučilišča. Tržaško predstavitev knjižice LO SLOVENO IN TASCA organizacijsko podpira Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu.
 
Recital slovenskega kantavtorja JANIJA KOVAČIČA
Predstavitev knjižice LO SLOVENO IN TASCA bo v Trstu glasbeno popestril znan slovenski kantavtor Jani Kovačič z izvedbo izbranih slovenskih ljudskih in narodnih pesmi v avtorski priredbi za glas in kitaro. Jani Kovačič (Ljubljana 1953) je slovenski vokalist, pisec besedil, skladatelj, kitarist, pisatelj in je dejaven na glasbenem področju že od leta 1976. Njegova glasba, posneta na številnih albumih, je slogovno zelo različna, saj zajema tako ljudske motive in srednjeveške napeve trubadurjev, kot tudi tudi jazz, rock, etno folk in rap.
DOBRODOŠLI NA SVETOVNIH DNEVIH SLOVENSKEGA JEZIKA!

 
 
V PONEDELJEK, 15. DECEMBRA 2014, OB 17.00
ODDELEK ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
UL. ANDRONA CAMPO MARZIO 10, TRST, PREDAVALNICA A (PRITLIČJE)

PREDSTAVITEV KNJIŽICE
LO SLOVENO IN TASCA

RECITAL SLOVENSKEGA KANTAVTORJA
JANIJA KOVAČIČA

VESELIMO SE, DA BOSTE OB ZAKLJUČKU VEČERA NAZDRAVILI SKUPAJ Z NAMI S SLOVENSKIMI VINI, KI NAM JIH TUDI TOKRAT PRIJAZNO PODARJA GENERALNI KONZULAT RS V TRSTU.

 

GIORNATE MONDIALI DELLA LINGUA SLOVENA

lunedì 15 dicembre 2014 alle ore 17.00
al Dipartimento di Studi Umanistici
Trieste, Androna Campo Marzio 10, aula A (pianoterra)

Presentazione del progetto ŽEPNA SLOVENŠČINA (LO SLOVENO IN TASCA)
Nell’ambito del programma “Lo sloveno nelle università straniere”, che coinvolge più di 50 università nel mondo, in cui si studia la lingua slovena, ed è coordinato dal Centro per lo sloveno come seconda lingua o lingua straniera presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Ljubljana, si sta svolgendo il progetto culturale GIORNATE MONDIALI DELLA LINGUA SLOVENA. L’evento centrale è la presentazione a dicembre 2014, nelle citate sedi universitarie slovenistiche, dei libretti ŽEPNA SLOVENŠČINA, una collana di utili frasari tradotti lo scorso anno in 22 lingue da oltre 45 professori, 220 studenti e 43 lettori di lingua slovena nonché stampati dal Centro per lo sloveno come seconda lingua o lingua straniera dell’Università di Ljubljana. I libretti del progetto ŽEPNA SLOVENŠČINA comprendono 130 pagine ciascuno e sono stati tradotti e pubblicati nelle seguenti lingue: bulgaro, ceco, cinese, croato, francese, giapponese, inglese, italiano, lituano, macedone, nederlandese, polacco, portoghese, rumeno, russo, serbo, slovacco, spagnolo, spagnolo argentino, tedesco, ukraino e ungherese.

Presentazione del libretto LO SLOVENO IN TASCA
Tra le 22 traduzioni del progetto ŽEPNA SLOVENŠČINA il libretto LO SLOVENO IN TASCA insegna ai suoi lettori italiani come affrontare in modo adeguato diverse situazioni linguistiche nell'ambiente sloveno (ad es. in ristorante, in negozio, dal medico, nel traffico, in banca ecc.). Il praticissimo manuale, che spiega ai parlanti italiani la corretta e basilare comunicazione in lingua slovena, è stato tradotto da studenti, lettori e professori di quattro università italiane: Trieste, Padova, Udine e Roma. Frammenti lessicografici e fraseologici del volumetto saranno interpretati, nel corso della presentazione triestina, dagli studenti slovenisti del Dipartimento di Studi Umanistici e del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione dell'Università di Trieste. La presentazione è organizzata con il sostegno del Consolato Generale della Repubblica di Slovenia a Trieste.

Recital del cantautore sloveno JANI KOVAČIČ
La presentazione triestina del manuale LO SLOVENO IN TASCA sarà arricchita dal recital del noto cantautore sloveno Jani Kovačič che eseguirà, accompagnandosi alla chitarra, brani scelti e rielaborati della tradizione folclorica slovena. Jani Kovačič (Ljubljana 1953) è scrittore, cantautore, compositore, chitarrista e paroliere attivo sulle scene musicali slovene sin dal 1976. La sua musica, incisa su numerosi album e stilisticamente eterogenea, trae spunti ispirativi tanto da motivi popolari o dai canti dei trovatori medievali quanto dal jazz, dal rock, dall'etno folk o dal rap.

BENVENUTI ALLE GIORNATE MONDIALI DELLA LINGUA SLOVENA!