Generalni konzulat RS Trst /Novice /
23.10.2014  

Srečanje z deželnim odbornikom za javne zadeve, lokalno samoupravo, koordinacijo reform, lov in ribištvo ter civilno zaščito Paolom Panontinom

Trst, 23. oktober 2014 - Generalna konzulka Ingrid Sergaš se je v četrtek, 23. oktobra 2014 na temo načrtovane deželne reforme lokalnih skupnosti srečala z deželnim odbornikom za javne zadeve, lokalno samoupravo, koordinacijo reform, lov in ribištvo ter civilno zaščito Paolom Panontinom.
Generalna konzulka Sergaš je poudarila, da dobro sodelovanje med obema državama in s Furlanijo Julijsko krajino sodi med prioritete Republike Slovenije, pri čemer obe manjšini predstavljata pomemben vezni člen in dodano vrednost. Republika Slovenija podpira prizadevanja slovenske manjšine pri uveljavljanju njene polne zaščite. Izrazila je pričakovanje Republike Slovenije, da bo avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina pri sprejemanju reform upoštevala specifike slovenske narodne skupnosti in njene predloge ter pri tem ravnala v skladu z mednarodnim pravom in italijanskim pravnim redom.
Odbornik Panontin je potrdil, da se deželni odbor zaveda zaskrbljenosti, ki glede reforme lokalnih skupnosti vlada v slovenski narodni skupnosti ter zagotovil, da bodo spoštovali specifike slovenske narodne skupnosti tudi s konkretnimi dopolnili zakonskega osnutka.