Generalni konzulat RS Trst /Novice /
16.11.2016  

Povezovanje slovenske in italijanske znanosti

Sporočilo za javnost Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS:

V Trstu se je v torek, 15. novembra, odvil Raziskovalni dan Slovenija-Italija, eden od dogodkov v okviru "Meseca znanosti", ki ga izvajamo na ministrstvu. Namen bilateralnega raziskovalnega dne je okrepiti dobro sodelovanje držav na področju znanosti in zasnovanje prihodnjih korakov. Doslej je bilo med državama podpisanih pet protokolov o znanstveno-tehnološkem sodelovanju. Ideja za skupen raziskovalni dan, kot je bil današnji, na katerem bi se predstavili in še tesneje povezali raziskovalci obeh držav, je tlela že nekaj časa.

Raziskovalci so se tekom dneva strinjali in večkrat poudarili, da se lahko s sodobnimi izzivi lažje in bolj uspešno soočimo, če se povežemo multidisciplinarno in mednarodno. Zato so identificirali področja in instrumente, v okviru katerih bi državi lahko bolje in še tesneje sodelovali. Čezmejno sodelovanje bi lahko postalo takšna praksa, ki bi se kasneje odrazila tudi v skupnih nastopih pri pripravi stališč do prihodnjih okvirnih programov EU za raziskave in razvoj, izvajanju strategij pametne specializacije in delovanju v okviru EU makroregionalnih strategij. Današnji raziskovalni dan predstavlja začetek tovrstnega povezovanja. Slovenija bi se lahko na takšen način preko Italije (in obratno) vključila tudi v tiste raziskovalne infrastrukture, v katere sama sicer še ni vključena, prav tako pa bi lahko skupen nastop v okviru EU makroregionalnih strategij omogočil bolj učinkovito čezmejno sodelovanje.

Slednje sta na bilateralnem srečanju izpostavila tudi državni sekretar dr. Tomaž Boh in svetovalec italijanske ministrice za znanost, dr. Francesco Grillo. Dr. Boh se je ob robu raziskovalnega dne srečal tudi s predstavnikoma Slovenskega raziskovalnega inštituta v Italiji, SLORI, in sicer s predsednico inštituta dr. Saro Brezigar in direktorjem inštituta, Devanom Jagodicom. Osrednji temi pogovora sta bili skrb za rabo in učenje slovenskega jezika v zamejstvu ter vpetost inštituta SLORI v slovenski znanstveni prostor.