Generalni konzulat RS Trst /Novice /
29.11.2012  

Poučevanje slovenščine na tržaški univerzi

Poučevanje slovenščine na tržaški univerzi
Slovenščino se študenti tržaške univerze ne učijo le v predavalnicah, pač pa slovensko kulturo in aktualno dogajanje v Sloveniji spoznavajo v okviru slovenistik na dveh fakultetah (Visoki šoli modernih jezikov za tolmače in prevajalce ter na Leposlovni fakulteti) tudi prek različnih izobraževalnih in kulturnih dogodkov. Na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki podpira študij slovenščine na univerzah po svetu, torej tudi v Trstu, »se zaveda[jo] dejstva, da jezik ni samo sredstvo sporazumevanja, ampak tudi jedro identitete ter osnovno tkivo literature in kulture, zato v okviru programa Slovenščina na tujih univerzah (STU) skrbi[jo] za celovito širjenje slovenščine v tujini« (za več informacij o delovanju programa gl. www.centerslo.net, Slovenščina na tujih univerzah). V letošnjem študijskem letu bo promocijo slovenistike, slovenske znanosti in kulture ter celotne Slovenije obeležil mednarodni kulturni projekt z naslovom Svetovni dnevi slovenskega dokumentarnega filma, v okviru katerega bo hkrati na vseh univerzah po svetu v tednu od 26. novembra do 3. decembra potekala projekcija slovenskih dokumentarnih filmov. Prireditev Svetovni dnevi sicer na slovenistikah po svetu poteka od leta 2004 na eno ali dve leti. Gre za veliki skupni kulturnopromocijski projekt programa STU (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenščino, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik), katerega namen je spodbujanje povezovanja slovenistik in sodelovanje učiteljev slovenščine na univerzah v tujini med seboj in s Slovenijo, glavni cilji pa so povezani s predstavljanjem in širjenjem slovenskega jezika, literature in kulture po svetu ter z njegovo promocijo tako na univerzah, kjer je slovenščina, kot tudi v njihovem širšem okolju, še posebej tam, kjer živijo Slovenci.
Pred dvema letoma so bili Svetovni dnevi posvečeni sodobni slovenski literaturi, na tržaški prevajalski fakulteti pa smo jih obeležili s prevajanji avtorjev, vključenih v Antologijo sodobne slovenske literature, ki je izšla ob tej priložnosti. Prireditev smo popestrili z gostovanjem slovenskega pisatelja mlajše generacije Gorana Vojnovića in na literarnem srečanju tudi predstavili prevode odlomkov njegovega romana Čefurji, raus! v italijanskem jeziku.
Prav tako je cilj letošnjega projekta tuji javnosti predstaviti slovensko kulturo, jezik in literaturo, tokrat s pomočjo kakovostnih dokumentarnih filmov, zato v projektu kot glavni partner sodeluje Radiotelevizija Slovenija (RTV SLO), poleg tega pa še producentske hiše Luksuz produkcija, VPK, Vertigo/Emotion film in Fabula Ljubljana. V ta namen smo na slovenistikah po svetu v tuje jezike prevedli oz. podnaslovili devet izbranih dokumentarnih filmov, saj želimo na filmske večere pritegniti še več obiskovalcev. Na tržaški prevajalski fakulteti smo v letošnjem letu s študenti v italijanščino prevedli tri dokumentarne filme, in sicer film o Jožetu Plečniku in Maksu Fabianiju z naslovom Velikana slovenske arhitekture (v sodelovanju z Leposlovno fakulteto), film o jezikoslovcu Jožetu Toporišiču (Samotni hodec skozi neprijazni čas) ter dokumentarni film o zgodovini slovenskega rapa z naslovom V letu hip hopa. Na RTV SLO pa so filme podnaslovili in pripravili DVD-je.
Tako kot je že v navadi, bodo tudi letošnjo prireditev na tržaški univerzi obeležili različni spremljevalni dogodki in prireditev se bo odvijala skozi vse študijsko leto. Najprej bodo dogodek širši javnosti predstavili študentje v Tržaški knjigarni (5. december ob 10. uri) v sklopu literarnih srečanj Kava s knjigo, in sicer v sodelovanju z Založništvom tržaškega tiska. Teden kasneje (12. december ob 17. uri) pripravljamo širšo predstavitev siceršnjih dejavnosti promocije slovenskega jezika, literature in kulture na tržaški univerzi ter projekcijo filma Velikana slovenske arhitekture. V decembru (19. december ob 17. uri) sledi še projekcija filma o slikarki Ivani Kobilca (italijanske podnapise za film so pripravili študentje videmske univerze).
V začetku prihodnjega leta (9. januar ob 17. uri) načrtujemo prikaz filma o Jožetu Toporišiču, ki ga bo dopolnilo predavanje dr. Simone Bergoč s Sektorja za slovenski jezik na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport; namen predavanja je predstavitev nove resolucije o rabi slovenskega jezika v javnosti. Ob filmu o igralki Mili Kačič (italijanske podnapise so pripravili študentje padovske slovenistike) smo v goste povabili literarno zgodovinarko dr. Barbare Zorman z Univerze na Primorskem, ki nam bo orisala zgodovino slovenskega filma. Na fakulteti bomo Svetovne dneve promovirali tudi s krajšo okroglo mizo, na kateri bodo svoje izkušnje s prevajanjem podnapisov predstavili tako študenti tržaške kot tudi videmske in padovske univerze, prireditev pa bo namenjena zlasti študentom oz. prevajalcem začetnikom; večer bo okronal prikaz filma o Cerkniškem jezeru (Zadnji čoln – Presihajoče jezero).
Docenti na tržaški univerzi, ki poučujemo slovenski jezik, prevajanje in literaturo, se zavedamo, da naše poslanstvo ni zgolj poučevanje jezika in kulture, pač pa tudi ali predvsem promocija slovenske kulture v najširšem pomenu besede.
Dr. Karin Marc Bratina
Koordinator projekta:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, program Slovenščina na tujih univerzah
Sodelujoči v projektu:
 RTV Slovenija, Kulturni in umetniški program
 tuje univerze, kjer potekajo lektorati in študiji slovenščine
 Ministrstvo za zunanje zadeve RS
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS
 Luksuz produkcija
 VPK
 Vertigo/Emotion film
 Fabula Ljubljana
 Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu