Generalni konzulat RS Trst /Novice /
21.05.2018  

16. mednarodna razstava arhitekture - La Biennale di Venezia-Živeti z vodo

26. maj - 25. november 2018
otvoritev: 24. maj ob 14.00,  Arsenale
MAO na 16. mednarodni razstavi arhitekture La Biennale di Venezia v Slovenskem paviljonu predstavlja projekt Živeti z vodo. Komisar, kustos in direktor MAO, Matevž Čelik, je imenoval skupino mednarodno priznanih arhitektov, krajinskih arhitektov, raziskovalcev in pedagogov, ki so se odzvali na vabilo za sodelovanje pri pripravi skupne predstavitve v Slovenskem paviljonu. Multidisciplinarni proces njihovega dela je predstavljen z dvema instalacijama.

Prva instalacija je nastala s sodelovanjem celotne ekipe, oblikovali in zasnovali so jo arhitektka in oblikovalka razstav Bika Rebek, arhitekt in urednik Miloš Kosec ter arhitektka in specialistka za upravljanje z vodami Marta Vahtar. Nanaša se na vodnjak, kot je bil predviden v Plečnikovem nezgrajenem parlamentu, kjer bodo lahko obiskovalci na interaktivnem neskončnem vodnjaku igrivo izražali svoja stališča in razmišljali o politikah v povezavi z vodo. Ekipa, ki sta jo koordinirala Maj Plemenitaš in Bradley Cantrell, je razvila serijo instalacij, ki preiskujejo odnose med hidrološkimi sistemi in zgrajenimi strukturami, teritorijem in pokrajinami v številnih prostorskih, časovnih in operativnih obsegih. Plemenitaš je s svojo ekipo prav tako razvil zemljevid večskalnega toka vode. Predstavitev v slovenskem paviljonu spremlja obsežna publikacija, ki sta jo uredila Nina Granda in Matevž Granda s svojo ekipo.

Koncept življenja z vodo je tesno vpet v slovenski vsakdan, še bolj, kot se nam sprva zdi. Voda – od rek do ledeniških jezer, slapov, hudourniških sotesk, prodišč, mrtvic, izginjajočih jezer, barij, kraških in termalnih izvirov – je eden dejavnikov, ki odločilno zaznamujejo slovensko krajino. Obenem Slovenija slovi po bogatih zalogah pitne vode. Voda je del številnih mitov in podzavesti, vpeta je v misli in ustvarjalnost, politiko in proteste. Hkrati vsebuje številna nasprotja.

Zaradi vode je življenje v Sloveniji bolj prijetno, lahko pa je tudi nevarno. Skoraj 160.000 Slovencev živi na poplavno ogroženih področjih, Slovenijo pa vsako leto prizadene približno 50 do 70 manjših in večjih poplav. Napovedi kažejo, da bodo te številke ob vse pogostejših in intenzivnejših izrednih vremenskih pojavih še naprej naraščale. Leta 2016 je bila v slovensko ustavo zapisana pravica do pitne vode in skoraj petina slovenskega ozemlja je zaščitena z namenom ohranjanja virov pitne vode. Po drugi strani pa država za upravljanje pomembnih vodnih virov koncesije podeljuje tudi mnogim zasebnim podjetjem.

Multidisciplinarna skupina 13 arhitektov, krajinskih arhitektov, urbanistov, raziskovalcev in strategov bo poskušala odgovoriti na vprašanja, kakšen je odnos med vodo in arhitekturo danes, kako so na to vplivala zgodovinska dejstva ter kako vodo v prihodnosti pripeljati v ospredje sprejemanja odločitev. Kako bi se morali spopasti z vprašanjem upravljanja voda in ohranjanja vodnih virov? Ali lahko z razumevanjem kompleksnosti in povezanosti naravnih in antropogenih vodnih sistemov ter z razvijanjem alternativnih modelov ustvarimo novo, bolj pošteno, varnejše in manj invazivno bivalno okolje? Upravljanje voda zahteva sodelovanje dobro informiranih ljudi in sprejemanje pomembnih političnih odločitev. Kontroverzni nerealizirani slovenski parlament arhitekta Jožeta Plečnika, ki pod glavno razpravno dvorano skriva vodnjak, ki simbolizira mitološki vir modrosti za poslance, je popoln prostor za naslavljanje teh perečih vprašanj. Več>>
Slovenski paviljon na 16. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah bo odprl mag. Igor Teršar, generalni direktor Direktorata za ustvarjalnost na Ministrstvu za kulturo.
Sodelujoči:
Komisar/kustos: Matevž Čelik
Razstavljavci/udeleženci:
Ana Abram – krajinska arhitektka / Združeno kraljestvo, Slovenija
Tim Daniel Battelino – arhitekt / Slovenija
Bradley Cantrell – predstavnik in profesor oddelka krajinske arhitekture na univerzi v Virginiji (UVA)/ ZDA
Moa Carlsson – kandidatka v doktorskem programu arhitekture na Tehnološkem inštitutu Massachusettsa/ Združeno kraljestvo, ZDA
Matt Choot – arhitekt / ZDA
Nina Granda – arhitektka, urednica in kustosinja / Slovenija
Matevž Granda – arhitekt, urednik / Slovenija
Ulrika Karlsson – arhitektka / Švedska
David J Klein – znanstveni raziskovalec in svetovalec na področju nevronskokomputacijskih pristopov / ZDA
Miloš Kosec – arhitekt, urednik in publicist / Združeno kraljestvo, Slovenija
Maj Plemenitaš – izumitelj, raziskovalec in akademik / Združeno kraljestvo, Slovenija
Bika Rebek – arhitektka / Slovenija, Avstrija, ZDA
Marta Vahtar – arhitektka / Slovenija 
 
projektni sodelavci: Ajda Bračič, Lucia Tahan, Andrej Stražišar, Emma Mendel
asistent komisarja: Nikola Pongrac
grafično oblikovanje: Matevž Granda, Benja Pavlin
oblikovanje razstave: Bika Rebek, Some Place
projekt podpira: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo           
projekt produciral: MAO ‒ Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana