Generalni konzulat RS Trst /Novice /
06.10.2017  

Zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K)

Trst, 6. oktober 2017 - Generalni konzulat obvešča, da je Jožef Ivan Ocvirk, Velesovska 81, 4208 Šenčur (v nadaljevanju: pobudnik), vložil obvestilo o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju: pobuda), ki ga je Državni zbor sprejel na seji 19.9.2017.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: ZA RAZUMNE ČAKALNE VRSTE

Slovenski državljani, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo zahtevi izrazijo tako, da izpolnijo prvi del obrazca in ga lastnoročno podpišejo pred uradno osebo veleposlaništva, ki preveri volilčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in nato obrazec potrdi in sicer v času uradnih ur.

Volivec lahko da svojo podporo tej zahtevi na predpisanem obrazcu samo enkrat, izpolnjen obrazec podpore pa sam pošlje pobudniku na naslov:

Jožef Ivan Ocvirk
Velesovska 81
4208 Šenčur

Volivec, ki je v tujini, lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16.b člena ZRLI).

Prvi dan zbiranja podpisa je 3.10.2017, zadnji dan zbiranja podpisov volilcev pa 6.11.2017.