Generalni konzulat RS Trst /Novice /
07.05.2018  

Obvestilo o predčasnih volitvah v Državni zbor Republike Slovenije

OBVESTILO VOLIVCEM – Predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije, 3. junij 2018

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 25/18 z dne 14.4.2018 je bil objavljen odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije. Glasovanje bo v nedeljo, 3. junija 2018.  

IZSELJENCI (polnoletni slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Nemčiji) bodo prvo obvestilo o razpisu volitev in načinu glasovanja prejeli po pošti skupaj z volilnim materialom. Izseljenci lahko glasujejo:

- na volišču na Generalnem konzulatu RS v Trstu, in sicer v nedeljo, 3. junija 2018 med 9. in 17. uro

- po pošti

- v Republiki Sloveniji (če se v času volitev nahajajo v Sloveniji) – v ta namen bodo v Sloveniji odprta posebna volišča (OMNIA). Tisti izseljenci, ki želijo glasovati na volišču OMNIA, morajo svojo namero sporočijo Okrajni volilni komisiji najkasneje do 30. maja 2018 do 24. ure (velja rok prispetja).

Obrazec je dosegljiv tukaj.

ZDOMCI (polnoletni slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji) lahko glasujejo:

- na volišču na Generalnem konzulatu RS v Trstu, v kolikor bodo najkasneje do 3. maja 2018 do 24. ure (velja rok prispetja) Državni volilni komisiji posredovali izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo za glasovanje na Veleposlaništvu RS v Berlinu.

Obrazec je na voljo tukaj.   

- po pošti, v kolikor bodo najkasneje do 3. maja 2018 do 24. ure (velja rok prispetja) Državni volilni komisiji posredovali izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo za glasovanje po pošti.

Obrazec je na voljo tukaj. 

- na volišču v Republiki Sloveniji (kjer so vpisani v volilni imenik). Izpolnjen in podpisan obrazec za glasovanje po pošti ali za glasovanje na Generalnem konzulatu RS v Trstu ali za glasovanje na voliščih OMNIA je potrebno posredovati:

- po telefaksu: 00 386 143 31 269

- skenirano na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si

- po pošti: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, Ljubljana, Slovenija

Vlogo je mogoče oddati tudi elektronsko in sicer:

A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3488

B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487

Državljani RS s stalnim prebivališčem v Italiji imajo možnost, da na Generalnem konzulatu RS v Trstu ali na upravni enoti v Sloveniji med 6. in 18. majem 2018 preverijo pravilnost vpisanih podatkov v volilnem imeniku in zahtevajo popravek vpisa.