Generalni konzulat RS Trst /Novice /
12.04.2018  

OBVESTILO VOLIVCEM – Ponovitev zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, 13. maj 2018

 

Državna volilna komisija je dne 27.3.2018 sprejela Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT). Ponovno glasovanje bo v nedeljo, 13. maja 2018.
Polnoletni slovenski državljani s prijavljenim stalnim prebivališčem v Italiji, lahko glasujejo na volišču na Generalnem konzulatu RS v Trstu, in sicer 13. maja 2018 med 9. in 17. uro.


Na Generalnem konzulatu RS v Trstu lahko glasujejo tudi tisti slovenski državljani, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji (t.i. zdomci) in ki bodo do 27.4.2018 do 24. ure (velja rok prispetja obrazca) Državni volilni komisiji (DVK) posredovali izpolnjen in podpisan obrazec: Glasovanje po pošti iz tujine (zdomci) –Obr 02.


Volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, morajo svojo namero prav tako sporočiti DVK najkasneje do 27.4.2018 do 24. ure. Opozarjamo, da slovenski državljani, ki imajo stalno prebivališče v Italiji, glasovnic in volilnih kart ne bodo prejeli neposredno na naslov v Italijo. Glasovnico in volilno karto bodo prejeli le tisti volivci, ki bodo zahtevo za glasovanje po pošti do 27.4.2018 posredovali na DVK. Obrazec za prijavo za glasovanje po pošti: Glasovanje po pošti iz tujine (izseljenci) – Obr.01.

Obvestilo se lahko pošlje:
- po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
- po faksu na številko: 00386 1 43 31 269 ali
- po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
Vlogo je mogoče oddati tudi elektronsko in sicer:
A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3490

B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3489
Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Italiji, ki bodo na dan izvedbe referenduma v Sloveniji in bi želeli glasovati na posebnih voliščih na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – »OMNIA« v Sloveniji, morajo o tem najkasneje do 9.5.2018 do 24. ure obvestiti okrajno volilno komisijo ali DVK. Obvestilo na obrazcu: Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) – Obr.03 izseljenec pošlje na enak način, kot je opisano v prejšnjem odstavku.
Dodatna pojasnila so na voljo na: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-referendumi/ponovno-glasovanje-na-referendumu-o-ziugdt-2018