Generalni konzulat RS Trst /Novice /
28.08.2017  

Nov Zakon o prijavi prebivališča – OBVESTILO SLOVENSKIM DRŽAVLJANOM V ITALIJI

Slovenske državljane, ki stalno ali začasno bivajo v Italiji, obveščamo, da se je 13. avgusta 2017 pričel uporabljati nov Zakon o prijavi prebivališča.

Zakon kot stalno prebivališče  opredeljuje naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik stalno prebiva, in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naslovom, kjer živi, obstajajo tesne in trajne povezave.

Stalni naslov v tujini pa je naslov, ki ga posameznik navede, ko se stalno naseli v tujini ali spremeni naslov v tujini.

POMEMBNO! Posameznik ima lahko samo stalno prebivališče v Sloveniji ALI stalni naslov v tujini, ne pa oba hkrati.

STALNI NASLOV V TUJINI: Za prijavo in spremembo stalnega naslova v tujini je pristojna katera koli upravna enota ali diplomatsko predstavništvo ali konzulat Slovenije v tujini. Prijava stalnega naslova v tujini je na podlagi elektronskega podpisa mogoča tudi preko portala e-uprava. Stalni naslov v tujini mora prijaviti posameznik s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se stalno odseli v tujino. Prijava mora biti izvedena najpozneje v 15 dneh od naselitve. Zaradi življenjskosti izvajanja zakona se lahko v primeru, ko je datum odselitve znan že prej, prijava izvede tudi pred odselitvijo. Zakon določa tudi obveznost prijave vsake spremembe stalnega naslova v tujini in sicer v roku 15 dni od spremembe.

ZAČASNI NASLOV V TUJINI:Začasni naslov v tujini zamenjuje začasen odhod z območja Slovenije. Začasni naslov v tujini je naslov, ki ga posameznik navede, ko se začasno naseli v tujini. Pomembna novost je, da se lahko začasni naslov v tujini prijavi za čas do štirih let. V primeru daljšega bivanja na istem začasnem naslovu v tujini mora posameznik ponovno prijaviti začasni naslov v tujini in sicer pred njegovim prenehanjem.

POMEMBNO! Vsi posamezniki, ki imajo prijavljen začasen odhod iz območja Slovenije, ki v prejšnjem zakonu ni bil časovno omejen in odjave, spremembe ali nove prijave ne bodo izvedli sami, jim bo to avtomatsko prenehalo štiri leta po uveljavitvi zakona, to je 13. avgusta 2020. 

Za prijavo in spremembo stalnega naslova v tujini je pristojna katera koli upravna enota ali diplomatsko predstavništvo ali konzulat Slovenije v tujini.

Začasni naslov mora prijaviti državljan, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji, če se začasno naseli v tujini. Prijava ni potrebna, če je nastanitev krajša od 90 dni, kljub temu posameznik lahko prijavi začasno naslov. Prijava mora biti izvedena najpozneje v 15 dneh od naselitve. Prav tako mora posameznik pristojnemu organu prijaviti spremembo začasnega naslova v tujini v 15 dneh od spremembe. Zaradi življenjskosti izvajanja zakona se lahko v primeru, ko je datum odselitve znan že prej, prijava izvede tudi pred odselitvijo. Slovenskim državljanom, ki stalno živijo v Italiji in še niso spremenili svojega naslova stalnega prebivališča, svetujemo, da to storijo čim prej; bodisi na upravni enoti v Sloveniji ali na veleposlaništvu v Rimu oziroma na generalnem konzulatu v Trstu.