Generalni konzulat RS Trst /Novice /
21.12.2015  

INFORMACIJA o javnem razpisu za razpisno področje A v letu 2016: finančna podpora Slovencem v zamejstvu

INFORMACIJA o javnem razpisu za razpisno področje A v letu 2016: finančna podpora Slovencem v zamejstvu


Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/2006) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2016:  finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

Namen javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2016: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu (v nadaljevanju: javnega razpisa) je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah.

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah v letu 2016 znaša 6.100.000 EUR. Višina sredstev se lahko v skladu s sprejetim Proračunom Republike Slovenije za leto 2016 ustrezno spremeni.

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.

Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila ter vzorca pogodbe in vsebinskega in finančnega poročila) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu http://www.uszs.gov.si.
 
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, tel. 01 230 80 00 (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur.


Skrajni rok za oddajo vlog je 18. januar 2016.

Vloge prosilci pošljejo oz. osebno predložijo do vključno 18. januar 2016 na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, Ljubljana, Slovenija.


Lepo pozdravljeni,