Generalni konzulat RS Trst /Novice /
25.11.2010  

prvo slovensko-italijansko srečanje glede izmenjave informacij o razmerah na cesti, primo incontro sloveno-italiano sullo scambio di inforamazioni riguardo la situazione stradale

23.11.2010                                                                                                    delovni prevod

 

 

 

Čezmejno sodelovanje in reševanje izrednih stanj na glavnih cestnih povezavah med Italijo, Slovenijo in Hrvaško so bile glavne teme pogovorov na sestanku, ki ga je sklical tržaški prefekt Alessando Giacchetti v prostorih tržaške prefekture. Slovensko delegacijo je vodil Generalni direktor Ministrstva za promet Republike Slovenije David Polutnik, ki ga je spremljala Generalna konzulka RS v Trstu Vlasta Valenčič Pelikan.

 

 

Sestanka so se udeležili upravitelji cestnih podjetij Anas, Autovie Venete in Fvg Strade, ki so jih zastopali vodja deželnega oddelka Cesarej Salice, direktor izvedbenih del Autovie Venete David Sartelli, direktor cest Fvg Fulvio Dell'Ovo. Na sestanku je bil prisoten tudi pristojni za pokrajinske tržaške ceste Marco Stolfo, pokrajinski poveljnik Finančne straže Pierluigiji Mancuso, direktor cestnega območja državne policije v Trstu Emilijo Di Vitto in vodja mejne policije Manuela De Giorgi.

 

 

Prefekt Giacchetti je ponovno podčrtal odlično prijateljstvo, ki je skupni imenovalec povezanosti treh držav, Italije, Slovenije in Hrvaške. O tem priča tudi Koncert prijateljstva v mesecu juliju, ki so se ga udeležili predsedniki omenjenih držav. Izpostavil pa je tudi potrebo po koordiniranem delu, tudi na ravni institucij, saj je večina problemov najbolj vidnih ravno v zimskem in poletnem času, v času masovnih gibanj in potovanj. Več bi bilo potrebno sodelovati tudi na področju tovornega prometa, saj se je ta, z vstopom Slovenije v območje proste trgovine znatno povečal, kar lahko pričakujemo tudi z vstopom Republike Hrvaške v EU. S Slovenijo dobro sodelujemo, zavedati pa se je potrebno, da zaenkrat mejne kontrole s Hrvaško ostajajo, saj ta še ni članica EU, niti schengenskega območja.

 

 

Predstavniki Slovenije so spomnili, da že obstajajo sporazumi, ki so bili podpisani s strani pristojnih cestnih družb, ki upravljajo s cestami na obmejnem pasu, med Anasom, Autovie Venete in Darsom, slovenskim podjetjem, ki upravlja avtocestno omrežje v Republiki Slovenije. Slovenija je izrazila pripravljenost poglabljati odnose na tem področju v mejnem prostoru.

 

 

Zasedanje se je končalo z obvezo, da se vzpostavi tehnično omizje, ki bi se izmenično srečevalo, enkrat na sedežu Dars-a, drugič Anas-a.   

 

 

 

La cooperazione transfrontaliera per gestire le emergenze sulle grandi direttrici stradali che collegano l’Italia alla Slovenia e alla Croazia. È stato questo il tema al centro dell’incontro di questa mattina presso il Palazzo del Governo di Trieste promosso dal Prefetto, Alessandro Giacchetti, con una delegazione Slovena presieduta dal Direttore generale per le strade del Ministero dei Trasporti della Repubblica slovena, David Polutnik accompagnato dal Console Generale di Slovenia a Trieste, Vlasta Valenčič Pelikan.

 

Alla riunione hanno partecipato i vertici dei gestori stradali di Anas, Autovie Venete e FVG Strade , rappresentati rispettivamente dal Capo Compartimento Regionale Cesare Salice,  dal Direttore Area Esercizio  Davide Sartelli e dal Direttore Strade Fulvio Dell’Ovo, il responsabile strade della Provincia di Trieste Marco Stolfo, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Pierluigi Mancuso, il Direttore del Compartimento Stradale di Trieste della Polizia di Stato Emilio Di Vitto, il dirigente della Polizia di Frontiera Manuela De Giorgi.

 

Il Prefetto Giacchetti, nel ribadire l’amicizia tra i due paesi e il rinnovato spirito di collaborazione anche dopo la grande manifestazione del luglio scorso che ha visto in piazza Unità d’Italia i tre Presidenti italiano, sloveno e croato per il Concerto dell’Amicizia, ha introdotto la tematica della necessità di un coordinamento della gestione del traffico soprattutto in previsione degli esodi estivo e invernale, auspicando una collaborazione in questo settore, anche per quanto riguarda il traffico pesante visto l’aumento delle attività commerciali tra i due paesi e in considerazione del prossimo ingresso nell’Unione Europea della Croazia, circostanza che, probabilmente, aumenterà notevolmente i flussi di veicoli tra i tre paesi.

 

Da canto loro gli Sloveni hanno dato la massima disponibilità alla collaborazione, ricordando che per ora permangono necessariamente i controlli con la Croazia che non è ancora entrata in UE e in Schengen.

 

I rappresentanti della delegazione slovena hanno anche rammentato che attualmente esistono già degli accordi stilati tra i gestori competenti per le strade sul confine Anas, Autovie Venete e Dars, la società slovena che gestisce la rete autostradale  e che la Slovenia è disponibile ad incrementare tali rapporti per un sempre maggiore miglioramento della gestione del traffico in area di confine.

 

La riunione si è conclusa con l’impegno alla costituzione di un tavolo tecnico, le cui riunioni si svolgeranno alternativamente presso la sede della Dars e dell’Anas.