Generalni konzulat RS Trst /Novice /
10.04.2014  

Zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

Obvestilo - Zadržanje volilnih opravil za izvedbo zakonodajnega referenduma o arhivih
 
Trst, Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu obvešča, da je Ustavno sodišče RS dne 10.4.2014 s sklepom št. U-I-76/14-9, do končne odločitve, zadržalo izvrševanje Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA-A1).

Na podlagi 12., 22. in 30. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 1. april 2014 sprejel odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o  Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA-A1).

Za dan izvedbe referenduma je določena nedelja 4. maja 2014

Referendumsko vprašanje se glasi:

 

                       »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in

dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega

gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki ga je sprejel Državni zbor

na seji dne 28. januarja 2014?«.

Izseljenci, volivci s stalnim prebivališčem v tujini, lahko volilno pravico uresničujete na naslednje načine:

a)    4. maja 2014 na volišču diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije

b)    po pošti, vendar le, če na naslov Državne volilne komisije, do vključno 18. aprila 2014 posredujete obvestilo, da želite glasovati po pošti. Obvestilo lahko pošljete po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faxu  na številko ++386 1 43 34 269, ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk(at)dvk-rs.si.

c)    ali na volišču na območju Republike Slovenije, če boste na dan glasovanja v Republiki Sloveniji in če boste obvestilo o nameri pravočasno posredovali Okrajni volilni komisiji na območju katere boste glasovali ali Državni volilni komisiji. Zadnji dan za posredovanje obvestila je 30. april 2014.

Zdomci – volivci, z začasno prebivališčem v tujini ali volivci, ki ste v tujini slučajno lahko svojo volilno pravico v tujini uresničujete na naslednje načine:

a)    4. maja 2014 na volišču diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije z odprtim voliščem, če pravočasno to je do vključno 18. aprila 2014 Državni volilni komisiji posredujete obvestilo, da želite glasovati na DKP.,

Obvestilo lahko pošljete po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faxu  na številko ++386 1 43 34 269, ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk(at)dvk-rs.si.

b)    po pošti iz tujine, vendar le, če na naslov Državne volilne komisije, do vključno 18. aprila 2014 posredujete obvestilo, da želite glasovati po pošti iz tujine. Obvestilo lahko pošljete po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faxu  na številko ++386 1 43 34 269, ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk(at)dvk-rs.si.

Volivce obveščamo, da bo volišče v nedeljo 4. maja 2014 od 9.00 do 17.00 ure, odprto na diplomatskem predstavništvu konzulatu  Republike Slovenije:

Generalni konzulat Republike Slovenije Trst

Ul./Via S. Giorgio 1
34123 Trst - Trieste
Italy 

Vsem volivcem, ki želijo glasovati po pošti iz tujine svetujemo, da obvestilo čim prej posredujejo Državni volilni komisiji!

Vse obrazce, s katerimi bi se želeli prijaviti v katero od navedenih oblik glasovanja lahko najdete na spodnji povezavi:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/referendum-2014-obrazci-za-volivce