Generalni konzulat RS Trst /Novice /
04.12.2012  

19. Zimska šola slovenskega jezika | 19th Winter School of Slovene Language

19. Zimska šola slovenskega jezika | 19th Winter School of Slovene Language

 

Spoštovani!
 
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani od 21. januarja do 1. februarja 2013 prireja 19. Zimsko šolo slovenskega jezika. Dvotedenski tečaj slovenščine je namenjen tistim, ki bi se radi v kratkem času naučili čim več, v pestrem spremljevalnem programu pa spoznali slovensko kulturo in družbo.
 
Udeleženci Zimske šole lahko izbirajo med:
 
•dopoldanskim tečajem: vsak dan po 4 šolske ure (9.00–12.30)
•običajni jezikovni tečaj
•priprava na izpit iz znanja slovenščine na visoki ravni
 
•popoldanskim tečajem: vsak dan po 2 šolski uri (14.00–15.30)
•konverzacija s fonetiko za začetnike
•konverzacija za nadaljevalce in izpopolnjevalce
•slovnica
 
Vsak drugi dan poteka v Zimski šoli tudi pester spremljevalni program: spoznavno popoldne s pogostitvijo, ogled starega mestnega jedra Ljubljane, ogled ljubljanske opere, delavnica slovenskih ljudskih plesov, zaključni večer z jezikovnimi igrami in knjižnimi nagradami.
 
Več informacij, cene in prijavnico najdete na naši spletni strani. Glede na to, da imate veliko stikov z ljudmi, ki se zanimajo za slovenščino in Slovenijo, vas vljudno prosimo, da jim posredujete informacije o naših tečajih.
 
Lep pozdrav in vse dobro v letu 2013,
 
Branka Gradišar in Jana Kete Matičič
strokovni sodelavki Tečajev slovenščine
 

 

Dear Sir/Madam
 
Between 21 January and 1 February 2013 the Centre for Slovene as a Second/Foreign Language at the Faculty of Arts, University of Ljubljana organises the 19th Winter School of Slovene Language. The intensive course of Slovene is aimed for those wishing to learn as much as possible in two weeks only, and learn about Slovene culture and society in the various accompanying programme.
 
Winter school participants can choose among:
 
•morning course: every day for 4 school hours (9.00 am–12.30 pm)
•regular language course
•preparation for the exam of Slovene at the advanced level
 
•afternoon course: every day for 2 school hours (2.00–3.30 pm)
•conversation with phonetics for beginners
•conversation for the intermediate and the advanced
•grammar
 
Every other day in the afternoon or evening the Winter school accompanying programme takes place: the get-together